อบรมวิเคราะห์พื้นที่เพื่อจัดทำโมเดลแก้จนอำเภอปากชม จังหวัดเลย วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

Spread the love

อบรมวิเคราะห์พื้นที่เพื่อจัดทำโมเดลแก้จนอำเภอปากชม จังหวัดเลย วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย