ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
.
— > ลิงค์รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
(1) หลักสูตร 9 ใบงาน — > https://forms.gle/LFNGRQwZM8e6L31J6
(2) หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น — > https://forms.gle/PTdBWVQ66kzj7tHBA
*กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ท่าน มีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
.
— > สอบถามเพิ่มเติม นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โทร 09 6852 3179 E-mail : nonpna@kku.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.