สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ Home Isolation LRU คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 404053 ผลงานของ ดร.ณัจฉรียา คำยัง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันที่ทำการยื่น 18 เมษายน 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย