สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย ในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และวิทยากร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีดังกล่าว และในโอกาสนี้ กรมการท่องเที่ยว ได้ออกมาบริการรับคำร้องขอเป็นมัคคุเทศก์ของผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ด้วยเช่นกัน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.