สถาบันวิจัยและพัฒนา ตอนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตอนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

              วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย 1.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2.) ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.) อาจารย์ชิต จุลราช รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และคณะ ตอนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.