วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมจัดทำแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

                           วันที่ 13 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมจัดทำแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.