สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาลวดลายผ้า “นครหงส์” เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอปากชม

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาลวดลายผ้า "นครหงส์" เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอปากชม

               วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม และผู้บริหารหน่วยงานในอำเภอปากชม ปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาลวดลายผ้า “นครหงส์” เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอปากชม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.