สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาล BNH

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาล BNH

          วันที่ 29 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาล BNH โดยมี 1. แพทย์หญิงยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.คุณปิยาณี ชิณเชษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย general support 3. คุณ กฤษณ หวานเสียง วิศวกรรชีวการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.