สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยว

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคีกลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.2561 ณ พื้นที่พิเศษ เมืองเลย-ท่าลี่-เชียงคาน โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวิทยากรภายนอก คุณวิทวัช ลาภชุ่มศรี และคุณขัติยา ขัติสุรินทร์ ณ พื้นที่พิเศษ เมืองเลย-ท่าลี่-เชียงคาน โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวิทยากรภายนอก คุณวิทวัช ลาภชุ่มศรี และคุณขัติยา ขัติสุรินทร์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.