สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Social Science and Behavioral Research

Spread the love

                                  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Social Science and Behavioral Research โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดพิธีอบรมโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา เป็นพิธีกรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.