กิจกรรมการเข้าศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Spread the love

                       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมนำผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงานทางด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรทั้งสองสถาบัน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.