วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและอำเภอปากชม จังหวัดเลย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและอำเภอปากชม จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและอำเภอปากชม จังหวัดเลย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหารและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปากชม ร่วมเป็นพยานในพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการจัดแสดงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการในพื้นที่อำเภอปากชม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ด้วย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.