วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธาน และมี รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ และ อ.วิลัยพร ยาขามป้อม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานประกันคุณภาพ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย