สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการและบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ”

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการและบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ” ให้กับบุคลากรของศาลจังหวัดเลย และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย จำนวน 69 คน ในวันที่ 17 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีนายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีอาจารย์เยาวพา กองเกตุ และอาจารย์วีระยุทธ สุโขยะชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.