สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามจุดรับผิดชอบฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามจุดรับผิดชอบฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว

          วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 2.ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามจุดรับผิดชอบ เช่น ห้องเด็กอนุบาล ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.