การจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในงาน  Research Expo 2019

Spread the love

                       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย องค์การบริหารส่วนตำบลคู่ความร่วมมือ ยางขี้นก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “ชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน” ในงาน  Research Expo 2019 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ออกมาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.