สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และร่วมวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ ชั้น 15 อาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.