สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ กศน.อ.นาด้วง กำหนดลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง

Spread the love

                                  วันที่ 4 ก.พ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.นาด้วง กำหนดลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ห้องสมุดในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.