วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

conference

conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2566 และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.) ครั้งที่ 1 (1/2566)

ประชาสัมพันธ์การเข้า

Read More
conference

ประชาสัมพันธ์การจัดทำผลงานวิชาการประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประชาสัมพันธ์การจัดท

Read More