สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 3 )

Spread the love

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 3 ) ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

1.1.2 ภัยพิบัติ

2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม

2.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ( แม่ไก่ – ลูกไก่ )

3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

3.1 ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทรศัพท์       : 0 2579 1370-9 ต่อ 406 – 408, 410, 418

โทรสาร         : 0 2940 5495

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.