สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและทุนกิจกรรมฯ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปี 2563

Spread the love
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและทุนกิจกรรมฯ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปี 2563

        วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและทุนกิจกรรมฯ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปี 2563 ดังนี้

———————————

        1) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
https://www.nrct.go.th/fund/เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม-ประจำปีงบประมาณ-2563

http://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=25466

        2) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน-ปลาสวยงามในธรรมชาติ-สู่การผลิตเชิงพาณิชย์-ประจำปีงบประมาณ-2563

http://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=25467

       3) ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์
https://www.nrct.go.th/fund/เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา-ไก่พื้นเมือง-และไก่ลูกผสมพื้นเมือง-สู่เชิงพาณิชย์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.