สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563

Spread the love
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน
1. กลุ่มเรื่องยางพารา
2. กลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล
3. กลุ่มเรื่องเกษตรสร้างมูลค่า

📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร-ประจำปี-2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเกษตร
02-579-1370 ต่อ 404,405

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.