เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ณ ห้อง Infinity Ballroom ชั้น 1โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Spread the love
เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ณ ห้อง Infinity Ballroom ชั้น 1โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศ ณ ห้อง Infinity Ballroom ชั้น 1โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (Pullman Bangkok King Power Hotel)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย