เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

Spread the love

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย