เข้าร่วมการประชุม​กลุ่ม​เฉพาะ​(Focus Group)​ ในการจัด​ทำแผน​ที่นำทาง​และยุทธศาสตร์​การวิจัยและนวัตกรรมฯ

Spread the love

                    วันที่​ 22 พฤษภาคม พ.ศ.​ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม​กลุ่ม​เฉพาะ​(Focus Group)​ ในการจัด​ทำแผน​ที่นำทาง​และยุทธศาสตร์​การวิจัยและนวัตกรรม​รายสาขาด้าน​การปรับตัวต่อผลกระทบ​จากการเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิดจังหวัดขอนแก่น

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.