เข้าร่วมการประชุม The 3rd ASEAN innovation roadmap forum. Key technologies and innovations in responding global challenges towards sustainable ASEAN

Spread the love

เข้าร่วมการประชุม The 3rd ASEAN innovation roadmap forum. Key technologies and innovations in responding global challenges towards sustainable ASEAN

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ เข้าร่วมการประชุม The 3rd ASEAN innovation roadmap forum. Key technologies and innovations in responding global challenges towards sustainable ASEAN ณ โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย