วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7″ วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย