วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (ResearchExpo2022)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย