เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (ResearchExpo2022)

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย