วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมนิทรรศการในงานThe Federation of Thai Industries Expo 2022 : FTI 2022

เข้าร่วมนิทรรศการในงานThe Federation of Thai Industries Expo 2022 : FTI 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นำโดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนิทรรศการในงานThe Federation of Thai Industries Expo 2022 : FTI 2022 เพื่อแสดงผลงานแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (BCG Creative Economy) ณ ศูยน์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย