เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

Spread the love
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

             วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเป้าหมายและกระบวนการทำงานในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.