เข้าร่วมพิธีปิดงานและรับโล่ห์ที่ระลึกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำหรับการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย