เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ เนื่องในโอกาสสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ เนื่องในโอกาสสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย