เข้าศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ณ Hyogo University of teaching education ประเทศญี่ปุ่น

Spread the love

                          วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะนักวิจัยจำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ณ Hyogo University of teaching education ประเทศญี่ปุ่น

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.