วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ณ Hyogo University of teaching education ประเทศญี่ปุ่น

                          วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะนักวิจัยจำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ณ Hyogo University of teaching education ประเทศญี่ปุ่น

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย