วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่าย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่าย
ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่ายขึ้น ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเตรียมความพร้อมสถาบันอุดมศึกษากลุ่มราชภัฏและภาคีเครือข่ายการจัดอันดับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน THE Impact Rankings, Ul Green Metric และ QS World University Rankings: Sustainability
  • เพื่อเตรียมจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายในประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย

ซึ่งมีอัตราค่าลงทะเบียน (พักคู่) 11,000 บาท/คน และค่าลงทะเบียน (พักเดี่ยว) 12,500 บาท/คน (รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง)

รับจำนวนจำกัดมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 4 ท่าน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Link: https://shorturl.asia/1J8Wn ภายในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ premjit.thi@sru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 064-4156163 คุณเปรมจิตต์ ทิพย์มณี
E-mail: premjit.thi@sru.ac.th

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย