เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน.

Spread the love

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เนื้อความ :
แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.pdf
2_สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship (Genomics) ปี 2563..pdf
3_บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.pdf
3_บพค.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.zip
Flagship ปี 2563.pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.docx
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.pdf
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธ.ค.62
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ธ.ค.62)

อ้างอิงจาก   :  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.