เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop (สำหรับผู้บริหาร)

Spread the love

                          ด้วย Social Value Thailand เป็นการจัดตั้งจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม ที่มุ้งเน้นการพัฒนา Social Value ทางเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG Index) ซึ้งสามารถใช้แนวทางในการดำเนินงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และสะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการวัดผลความคุ้มค่า ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม

                          ในการนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานดังกล่าวสู่ประเทศไทย Social Value Thailand ร่วมกับ Social Value International จัดหลักสูตร Social Return on Investment (SROI) Practitioner Workshop ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองทางการเงินสู้การสะท้อนความคุ้มค่าและความยั่งยืนของการดำเนินงานองค์กร โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปแล้วกว่า 400 ท่าน จากกว่า 70 องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคสังคม ทั้งนี้ ทางสถาบันใคร่ขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตร SROI Practitioner Workshop โดยมีกำหนดหลักสูตรถัดไปในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาอังกฤษ) หรือหลักสูตรอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก โดยมีส่วนลดพิเศษให้กับหน่วยงานของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู้ประสานงาน : คุณเกวลิน ลิขิตปัญญาราษฎร์ 090 669 3961, 089 680 1233

E-mail           : socialvaluethailand@nisecorporation.com

Website        : www.socialvaluethailand.org

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.