ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนันสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

Spread the love

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนันสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนันสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.