โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน” ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ณ บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

Spread the love
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน" ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ณ บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

        วันที่ 16 มิ.ย. 2563 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน” ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ณ บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี อ.อุไรวรรณ บุษทิพย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม และนายณัฐวัฒน์ สันหาชนานันท์ นายก อบต.อาฮี ได้เดินทางมาให้กำลังผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.