โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) : กรณีพื้นที่ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

Spread the love

การดำเนินโครงการ

นำผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านผาหวาย ไปศึกษาดูงานที่บ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) วันที่ 6-7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม

ดร.อัญชลี โกกะนุช
อ.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
ดร.กานต์ธีรา นามวงศ์
อ.ปิยภา บัวใหญ่รักษา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.