วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คลินิกวิจัย LRUสถาบันวิจัยและพัฒนา

ให้คำปรึกษาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

บริการให้คำปรึกษาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

วันที่ 20 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาบริการ คลินิกวิจัยบริการให้คำปรึกษาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย