เข้าร่วมการประชุม​กลุ่ม​เฉพาะ​(Focus Group)​ ในการจัด​ทำแผน​ที่นำทาง​และยุทธศาสตร์​การวิจัยและนวัตกรรมฯ

                   

Read more

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่อำเภอปากชม “การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

                   

Read more