วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวทุนวิจัย

Science and Technology Policy แห่งสาธารณรัฐเกาหลี จัดสรรทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation ประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย 2 สาขา

Science and Technology Policy แห่งสาธารณรัฐเกาหลี จัดสรรทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation ประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย 2 สาขา

          ด้วย Science and Technology  Policy แห่งสาธารณรัฐเกาหลี จัดสรรทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation เพื่อเป็นรางวัลประจำปีสำหรับส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และวิศวกร เพื่อจัดทำวิจัยด้าน (ววน.) โดยปีนี้จะประกอบไปด้วย 2 สาขา ได้แก่

  1. Next ASEAN Innovator ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี หลังจากได้รับปริญญาเอก

1.2 ไม่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวหรือรางวัลที่สนับสนุนโดยอาเซียน ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

  1. ASEAN – ROK Pioneer ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   2.1 เป็นผลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาธารณะรัฐเกาหลี หรือ

                   2.2 เป็นผู้เชี่ยวชาญสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อยกว่า 5 ปี หรือ

                   2.3 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ทำงานในการวิจัยที่สำคัญ (Post-doctoral) ร่วมกับสาธารณรัฐกาหลี

                   2.4 ไม่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวหรือรางวัลที่สนับสนุนโดยอาเซียน ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

          โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 12,000 เหรียญสหรัฐ และได้รับเชิญเข้าร่วมการอบรม ASEAN-ROK STI ประจำปี  เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร bit.ly/3yxR8pQ  ผู้ที่สนใจสามารถส่งแอกสารประกอบการสมัครดูได้ที่ aseanrokawrd@stepi.re.kr ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย