วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: ฉัฐพล พลซา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

ตามที่หน่วยบริหารและ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมือนข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.8

          ด้วยฝ่ายนว

Read More