ประกาศ เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำหลักฐานการเงินเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • Version
  • Download 54
  • File Size 0.00 KB
  • Create Date 16 มีนาคม 2021

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย