วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศ โครงการวิจัยที่เข้าข่ายขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้นจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย