ประกาศ โครงการวิจัยที่เข้าข่ายขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้นจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

  • Version
  • Download 76
  • File Size 1 MB
  • Create Date 6 มกราคม 2022

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย