วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมฯ

การประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป ครั้งที่ 3/2562 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2562 – 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ นางสาวสุภาพร นาชม และนางสาวเกศแก้ว เมืองซอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.