กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

Spread the love

                                  ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวกถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ได้กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อมูล ข้อเสนอเชิงนโยบายและเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย/ โครงการและนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาศนำเสนอผลงานวิชาการ ผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศโดยกำหนดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคลากรและองค์กรที่ดำเนินด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษากลุ่มพิเศษ

โทรศัพท์  : 0 2039 5563

โทรสาร  : 0 2039 5652-3

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.