วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019

                            ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 5 TIN Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business , and Culture วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัฒถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ สร้างเครือข่ายของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งใน และต่างประเทศตลอดจนพัฒนางานวิจัยสู่สาธารณะ ซึ่งงาน TNIAC 2019 ใด้กำหนดรูปแบบให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันฯ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)

                             ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปทราบด้วย โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ https://tniac.tni.ac.th/  หมดเขตรับบทคัดย่อ ในวันที่ 14 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โทรศัพท์      : 0-2763-2700 ต่อ 2903 หรือ 2905

E-mail        : tniac@tni.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.