ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักส่งเสริมการบริการและภูมิปัญญาชุมชน และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564  ภายใต้หัวข้อ : วิจัยการนวัตกรรมยุคหลังโควิด -19 (Research and Social innovations in the Post COVID-19 Era) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตประสงค์ในการเผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ด้านประสบการณ์ด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน และผู้ที่สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://conference2021.tsu.ac.th/ 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.