ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมในสักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในสักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กุล่ที่ 2 ที่นำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และผลการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนีให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์วงกว้าง ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง จึงขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร สักทอง วารสารวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บทความที่ส่งมาจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาก่อนที่การตีพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://research.kpru.ac.th/sendjournal/ สอบถามเพิ่มเติม นายทวิช ปิ่นวิเศษ โทรศัพท์ 084593 9223 หรืออีเมลล์ golden.teak.journal@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.